شهرداری‌ها درباره آسیب‌های اجتماعی تبلیغات محیطی داشته باشند

‌یک دکترای جامعه شناسی گفت: شهرداری‌ها درباره آسیب‌های اجتماعی تبلیغات محیطی داشته باشند.

مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور رصد می‌شود

اولین جلسه از سلسله جلسات «هیاتهای رصد و اندیشه ورزی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی» با محوریت آسیبهای اجتماعی (طلاق، اعتیاد،حاشیه نشینی و مفاسد اخلا

کمک گرفتن از خیران برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی

قائم مقام وزیر کشور گفت: باید با حساس کردن جامعه از خیرین برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک بگیریم.

به دنبال اقدامات مفید و موثر در حوزه آسیب‌های اجتماعی هستیم

وزیر کشور گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص آسیب‌های اجتماعی سعی ما بر این است که در این حوزه اقدامات مفید و موثری را به انجام برسانیم.