«نامور» رئیس اداره حقوقی و حمایت قضایی کارکنان آموزش و پرورش تهران شد

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، «موسی‌الرضا نامور» به عنوان رئیس اداره حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان این اداره‌کل منصوب شد.

«امانی» معاون اسبق پرورشی آموزش و پرورش تهران درگذشت

«رضا امانی» معاون اسبق پرورشی آموزش و پرورش شهر تهران پس از تحمل یک سال بیماری درگذشت.

«ابراهیم رفیعی» معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش تهران شد

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، «ابراهیم رفیعی» به عنوان معاون آموزش متوسطه این اداره‌کل منصوب شد.