زمان و محل برگزاری مصاحبه تکمیل ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پر

آموزش و پرورش شهر تهران زمان و محل برگزاری مصاحبه تکمیل ظرفیت و جامانده از مصاحبه آزمون استخدام پیمانی این اداره‌کل را اعلام کرد.

دیدار مدیرکل آموزش و پرورش تهران با خانواده آتش‌نشان شهید حسین‌زاده

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با خانواده آتش‌نشان شهید «حسین زاده» که از فرهنگیان آموزش و پرورش منطقه چهار تهران هستند، دیدار کرد.

«کریمی» معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش تهران شد

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، «عبدالرسول کریمی» به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی این اداره کل منصوب شد.

«کریمی» معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش تهران شد

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، «عبدالرسول کریمی» به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی این اداره کل منصوب شد.