نظامی فرانسوی متهم به تجاوز جنسی در بورکینافاسو به 2 سال زندان محکوم

نظامی فرانسوی متهم به تجاوز جنسی به دو دختر بچه در چارچوب عملیات نظامی ارتش فرانسه در بورکینافاسو به 2 سال زندان محکوم شد.