کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی از حق بازنشستگی برخوردار می‌شوند

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کردند که با تنظیم قوانین شرایط بازنشستگی کارگزاران بیمه محصولات کشا

اختصاص ۱۳۵۰ میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بنیه تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال آینده مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان اختصاص دادند.

1350 میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافت

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 96 با اختصاص 1350 میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی موافقت کردند.

وضعیت استخدامی کارگزاری‌ بیمه محصولات کشاورزی تعیین تکلیف شد

مجلس شواری اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، وضعیت استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی را تعیین تکلیف و مشخص کرد.

وضعیت استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی تعیین تکلیف شد

نمایندگان مجلس در برنامه ششم مقرر کردند که تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی و پیش‌بینی سنوات همکاری آنها به عنوان