خسارت ۱۲۰۰ میلیاردی بخش کشاورزی در سال گذشته

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سال گذشته بخش کشاورزی ۱۲۰۰ میلیارد تومان خسارت دید.

تجمع جمعی از کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مقابل مجلس

جمعی از کارشناسان و کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی قبل از ظهر امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.