تجمع جمعی از کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مقابل مجلس

جمعی از کارشناسان و کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی قبل از ظهر امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.