موج سرما در شمال هند و مرگ چندین بی‌خانمان

موج سرما در شمال هند و مرگ تعدادی بی‌خانمان تاکیدی بر بجران جدی کمبود مکان‌های مناسب و کافی برای اسکان این افراد در این منطقه است.

رکورد مرگ‌ومیر بی‌خانمان‌های نیویورک در سال گذشته

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد تعداد بی‌خانمان‌هایی که سال مالی گذشته در این شهر آمریکایی جان‌باخته‌اند نسبت به سال‌های قبل بیشتر بوده است.

حکایت بی‌پایان گورخوابی، کارتن‌خوابی، خیابان‌خوابی و بی‌سرپناهی

تا ۱۶روز پیش اگر کسی گورخواب ها را نمی‌شناخت، حالا دیگر همه آنها را می شناسند؛ برایشان تاسف می‌خورند و گاهی دلی می‌سوزاندند، حتی گاهی تصمیم می‌گیرند.