اوباما علیه برنامه موشکی کره شمالی دست به جنگ سایبری زده بود

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، رئیس جمهوری سابق آمریکا برای دستکاری و ناکارآمد کردن برنامه موشکی کره شمالی در سال 2014 دست به جنگ سایبری زده بود.

600 تن از کارکنان بخش تسلیحات اتمی انگلیس دو اعتصاب 48 ساعته برگزار م

کارکنان بخش تسلیحات اتمی انگلیس در صدد هستند در دو روز متفاوت از ماه ژانویه به مدت 48 ساعت در اعتراض به طرح کاهش حقوق بازنشستگی خود اعتصاب کنند.