تساهل در تربیت

خسرو باقری استاد دانشگاه تهران در فایل صوتی شنبه های تربیتی به بخش سوم تساهل در تربیت پرداخت.

پذیرش خطا در تربیت انسان ضروری است

خسرو باقری در بخش دوم فایل صوتی «تساهل در تربیت» به پذیرش خطا در انسان می پردازد.

شماره جدید مجله ⁣اسلام و پژوهش‌های تربیتی منتشر شد

شماره ۱۶ مجله ⁣اسلام و پژوهش‌های تربیتی با موضوعات مختلف به همت انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره) منتشر شد.