شماره نخست فصلنامه نظریه و فلسفه تربیت منتشر شد

نخستین شماره نشریه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران با عنوان «فصلنامه نظریه و فلسفه تربیت» چاپ و منتشر شد.

دومین همایش ملی «جامعه و تعلیم و تربیت» برگزار می شود

دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت توسط موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی، 26 بهمن ماه، در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

ما با دومین شکاف تمدنی خود مواجه ایم/ بحران تعلیم و تربیت

امروز ما با دومین شکاف تمدنی خود مواجه ایم یعنی اگر دو قرن پیش مسئله ما جمع کردن جهان سنت و مدرن با هم بود، امروز جهان مدرن هم به زیر آب فرو می رود و

پراگماتیسم تبدیل واقعیت به موقعیت است

خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران گفت:در پراگماتیسم واقعیت تبدیل به موقعیت شده و عقل نظری به نفع عقل عملی کنار می رود.

پراگماتیسم تبدیل واقعیت به موقعیت است/ رابطه اسلام و پراگماتیسم

خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران گفت:در پراگماتیسم واقعیت تبدیل به موقعیت شده و عقل نظری به نفع عقل عملی کنار می رود.

تربیت دینی باید افراد را برای زندگی در محیط های آلوده آماده کند

خسرو باقری در فایل صوتی پیش رو به تبیین این مسئله می پردازد که تربیت دینی چگونه می تواند افراد را در برابر محیط های آلوده آماده زندگی کند.

گذری بر کارنامۀ فکری زنده‌یاد دکتر علی شریعتمداری

دکتر شریعتمداری معتقد بود مشکل جامعه ایران ریشه درتربیت و مشکل تربیت ریشه در دانش تربیت دارد، از این رو به موازات کوشش در نهادهای سیاست‌گذار علم به پ

معرفت و نحوه تشکیل آن در اندیشه‌های فلسفی و تربیتی علی شریعتمداری

شریعتمداری به جای ارائه تحلیل های مرسوم فلسفی در باب نحوه تشکیل معرفت، تحلیلی تربیتی بیان می کند تا موجبات اتخاذ دیدگاهی مناسب را برای مربیان و تربیت