‌شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از قاچاق و حمایت از تولید داخلی است

‌مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان گفت: شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از قاچاق و حمایت از تولید داخلی است.

قیمت جهانی و تولید داخلی طلا افزایش یافت

در حالی که قیمت جهانی طلا چند هفته ای است که شیب صعودی یافته است، آمارها از رشد میزان تولید داخلی این محصول خبر می‌دهند.

سازمان هواپیمایی موظف به اولویت دادن به تولید داخلی در تأمین هواپیما

مجلس سازمان هواپیمایی کشوری را موظف به سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوای

خرید کالای نامرغوب بلای جان رونق تولید داخلی

رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: با تحریم خرید محصولات نامرغوب، بستر را برای رونق اقتصادی و ایجاد تحول در بخش تولید فراهم کنیم.