تکلیف دولت برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند که تمهیدات قانونی لازم برای دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد را اجرایی کند.