برگزاری کنفرانس ملی جنگل‌های شمال ایران، گذشته، حال، آینده در 6 اردیب

‌«کنفرانس ملی جنگل‌های شمال ایران، گذشته، حال،‌ آینده» با هدف نقدی بر گذشته،ارزیابی وضعیت فعلی و پیش‌بینی و ارائه راهکارها برای آینده مدیریت جنگل‌های

در برنامه‌های نجات جنگل‌های شمال چه می‌گذرد؟

شهروند نوشت: «جنگل فقط چوب نیست.» طرح مدیریت چندمنظوره جنگل‌های هیرکانی به راه افتاد تا این موضوع را ثابت کند و حالا نیمی از عمر اجرای این طرح در جنگ