تداوم بحران و جنگ در سوریه ضامن منافع صهیونیست‌ها است

نماینده پارلمان سوریه گفت: منافع رژیم صهیونیستی آنگونه که به آن هم اذعان کرده‌اند، ادامه بحران و جنگ در سوریه است.