راه‌اندازی مرکز تحقیقات امنیت سایبری در دانشگاه کاردیف

دانشگاه کاردیف و ایرباس با کمک هم اولین مرکز تحقیقات امنیت سایبری را که در نوع خود در اروپا منحصربفرد است، راه‌اندازی کردند.

آغاز به کار واحد جنگ سایبری در ارتش آلمان

از اول ماه آوریل یک نیروی نظامی دیگر به ارتش آلمان اضافه شد؛ فرماندهی سایبری. وظیفه این واحد جدید دفاع از ارتش و کل آلمان در برابر حملات سایبری است.

سبقت ایران از کره جنوبی در کشف جرایم سایبری/کشف بیش از ۸۰درصد جرایم ا

۸۰ درصد جرایم اینترنتی کشور و ۸۵درصد جرایم اینترنتی کیش پیگیری و کشف می شود.