موضوع محیط زیست باید از اهداف آموزش و پرورش باشد

وزیر آموزش و پرورش گفت: باید کاری کنیم در تمام فرایندهای یادگیری، موضوع محیط زیست را در دستور کار قرار دهیم.

بخش تصویرگری به موضوعات جایزه سپیدار افزوده می‌شود

دبیر علمی جایزه ادبی سپیدار گفت: ۱۰ رمان و ۳۰ کتاب تصویرگری کودک محصول نخستین دوره از جایزه سپیدار است. همچنین بخش تصویرگری به موضوعات ما افزوده می‌ش

وظایف دولت برای حفاظت از محیط زیست مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، وظایف دولت برای حفاظت از محیط زیست را مشخص کردند.

مجلس وظایف دولت را برای حفاظت از محیط زیست تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب ماده ای از برنامه ششم توسعه، وظایف دولت را برای حفاظت از محیط زیست تعیین کردند.

وظایف دولت برای حفاظت از محیط زیست در برنامه ششم تعیین شد

نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه وظایف دولت برای حفاظت از محیط زیست را تعیین و تصویب کردند.

وظایف دولت برای حفاظت از محیط زیست در برنامه ششم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف دولت برای حفاظت از محیط زیست در برنامه ششم را به تصویب رساندند.

نگاهی به پسماندهای خانگی/ صدای قوهای فریادکش به «سرزمین ما» رسید

برنامه تلویزیونی «سرزمین ما» پنجشنبه ۲۳ دی با توجه به اهمیت موضوع پسماندها به این موضوع می پردازد.

مصری ها از ضایعات میگو پلاستیک ساختند

گروهی از مهندسان علوم زیستی در مصر با استفاده از  پوسته میگو ماده ای جایگزین برای تولید کیسه های پلاستیکی ساخته اند.