انتقاد روزنامه جوان از رانندگی رئیس جمهور با ماشین برقی

روزنامه جوان نوشت:اگر دو رئیس‌جمهور داشته باشیم که یکدیگر را در همه چیز و همه جا و هر زمان «متهم» می‌کنند و اگر هوای آلوده پایتخت می‌خواهد رکورد قرن

چرا خودروهای الکتریکی هنوز راه طولانی در پیش دارند؟/دو مشکل اساسی

الکتریکی شدن خودروها مسیر جدیدی در صنعت خودرو است و با اینکه اکثر بزرگان این صنعت داخل بازی شده‌اند اما خودروهای الکتریکی راه درازی برای کسب محبوبیت