راه‌اندازی مرکز تحقیقات امنیت سایبری در دانشگاه کاردیف

دانشگاه کاردیف و ایرباس با کمک هم اولین مرکز تحقیقات امنیت سایبری را که در نوع خود در اروپا منحصربفرد است، راه‌اندازی کردند.