دسترسی به فیلم‌ کلاس‌های درسی حوزه علوم شناختی میسر شد

دسترسی به فیلم‌های «کارگاه اصول تصویربرداری مغزی، عملکردی و ساختاری» توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی در سایت مکتب‌خانه فراهم شد.