صنعت ۲ریال برای جان انسانهاارزش قائل نیست/مصوبه«فیلتر دوده»هوا شد

کارشناسان و مسئولان حوزه آلودگی هوا در همایش «مدیریت آلودگی هوا و صدا» راهکارهای خود را برای مهار آلودگی هوا ارائه کردند.

تفکر محیط زیستی سود اقتصادی به دنبال دارد

معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه امروز در جهان اصل رقابت بر محیط زیست گذاشته شده، گفت: سازگاری با محیط زیست برای صنایع دیگر به معنای هزینه بیشتر

زباله‌های بیمارستانی در دسته پسماندهای عادی قرار نمی‌گیرد

جلسه بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی کشور با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزا

تعهد دولت به مصوبات آلودگی هوا/بیشترین مصوبه‌ محیط زیستی راداشتیم

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت برای رفع آلودگی هوا بر تعهد دولت به اجرای مصوبات آلودگی هوا تاکید کرد و

مسئولیت پذیری در رابطه با محیط زیست توسعه پایدار را رقم می زند

اراک- معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور گفت: مسئولیت پذیری در رابطه با محیط زیست توسعه پایدار را رقم می زند، بنابراین تک تک افراد جامعه مو