ایران سالی ۱۶ میلیون تن خاک از دست می‌دهد

معاون سازمان محیط زیست اعلام کرد: سالانه ۱۶ میلیون تن فرسایش خاک در ایران داریم و همه خاک‌های اطراف تهران آلوده هستند.

هیچ مجوز انتقال آب بین حوزه ای در این دولت صادر نشده است

اهواز ـ معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور گفت: قطعا هیچ مجوز ساخت سد و یا انتقال آب بین حوزه ای در این دولت صادر نشده است.

روزهای ناسالم پایتخت نصف شد/افزایش ۶ برابری روزهای پاک

سعید متصدی، از افزایش حدود ۶ برابری روزهای پاک و کاهش حدود ۵۰ درصدی روزهای ناسالم در پایتخت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ خبر داد.