نهاد آموزش و پرورش نباید درگیر مسائل جناحی و سیاسی شود

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: دستیابی حوزه آموزش و پرورش کشور به جایگاه واقعی خود، نیازمند آن است که این نهاد از مسائل مقطعی،

بررسی برنامه‌های زیرنظام تأمین منابع مالی سند تحول بنیادین آموزش و پر

نخستین جلسه بررسی برنامه‌های زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با حضور تعدادی از صاحبنظران و کارشناسان برگزار شد.

روزشمار هفته شوراهای آموزش و پرورش اعلام شد

در آستانه هفته شوراهای آموزش و پرورش، روزشمار این هفته که از ۲۴ دی ماه آغاز می شود و تا ۳۰ دی ماه ادامه می یابد، اعلام شد.