برگزاری کنگره شهدای عرفه و یادواره شهدای مدافع حرم در نجف آباد

کنگره شهدای عرفه و یادواره شهدای مدافع حرم با سخنرانی مسئول روابط عمومی کل سپاهدر نجف آباد اصفهان برگزار خواهد شد.

کنگره شهدای عرفه و یادواره شهدای مدافع حرم در نجف آباد اصفهان

کنگره شهدای عرفه و یادواره شهدای مدافع حرم با سخنرانی مسئول روابط عمومی کل سپاه فردا (پنج شنبه)در نجف آباد اصفهان برگزار می شود.