نیروهای عراقی منطقه «مشیرفه 1» شهر موصل را آزاد کردند

نیروهای عراقی در ادامه عملیات خود در غرب شهر موصل، منطقه «مشیرفه 1» را از گروه تروریستی داعش پس گرفتند.

حمله ناکام داعش به جنوب شهر موصل

نیروهای عراقی حمله انتحاری داعش به شمال شهر حمام العلیل در جنوب موصل را ناکام گذاشتند.

نیروهای عراقی محله «النصر» شهر موصل را آزاد کردند

نیروهای عراقی در عملیات امروز خود توانستند، دومین محله شهر موصل واقع در غرب این شهر را، از عناصر گروه تروریستی داعش پس بگیرند.