صدور 543 میلیون ریال ضمانتنامه صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک استان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی از صدور 543 میلیون ریال ضمانت‌نامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای واحدهای صنعتی این استان خبر داد.