بازنشستگی بسکتبالیست آرژانتینی لیگ NBA

پابلو پریونی یکی از مشهورترین و موفق ترین بسکتبالیست های آرژانتینی اعلام بازنشستگی کرد.