حضور سجادی در فدراسیون تیراندازی

معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش در فدراسیون تیراندازی حاضر شد.

معارفه مبینی در غیبت هاشمی در فدراسیون تیراندازی

مراسم معارفه سرپرست فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

جام بزرگ: فدراسیون تیراندازی نیاز به تغییر داشت

جام بزرگ معتقد است فدراسیون تیراندازی نیاز به تغییر داشت.

«فدراسیون تیراندازی» و پایانی بر اجرای قانون

ماجراهای دنباله‌دار فدراسیون تیراندازی با معرفی سرپرست جدید این فدراسیون به نقطه پایانش رسید. رییس پیشین فدراسیون تیراندازی نیز اکنون در معرض قانونمد

مبینی سرپرست فدراسیون تیراندازی شد

با حکم وزیر ورزش و جوانان و در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری ، مهدی مبینی به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی معرفی شد

مبینی سرپرست فدراسیون تیراندازی شد

مهدی مبینی از سوی وزارت ورزش به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی معرفی شد.

رییس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران: وزارت درباره فدراسیون تیراندازی قان

رییس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران تاکید کرد که وزارت ورزش و جوانان یا هر مرجع دولتی موظف به اجرای حکم دیوان عدالت اداری است در غیر این صورت مستنکف شن

مبینی سرپرست فدراسیون تیراندازی شد

با حکم وزیر ورزش و جوانان و در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداریر ، مهدی مبینی به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی معرفی شد

پریچهره سرپرست فدراسیون تیراندازی می‌شود؟/ پریچهره: با من صحبت کرده‌ا

اخباری مبنی بر حضور پریچهره به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی مطرح شده است.