احیای یکی از مقتولان حادثه تیراندازی اراک/تعداد کشته ها ۵ نفرشد

تعداد کشته های حادثه تیراندازی اراک با احیای یکی از مقتولان به پنج نفر کاهش یافت.