شروط اجرای مصوبه مجلس درباره کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان، آزادگا

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شروط اجرایی شدن قانون محاسبه کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان منوط به اذن رهبری را تش

لایحه برنامه ششم و بودجه در سال گذشته، کل وقت مجلس را گرفت

امسال مجلس به دلیل آنکه کار خود را از خرداد ماه آغاز کرد عملا کمی از برنامه ها عقب بود، در ادامه نیز طرح ها و لوایح مهمی از جمله لایحه برنامه ششم توس