مجلس روز شنبه تشکیل جلسه می‌دهد

نوزدهمین روز بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس دقایقی پیش به پایان رسید.