تاسیس ۵۰ انجمن دانشجویی مغز و شناخت در کشور

رئیس انجمن علوم اعصاب، از تاسیس ۵۰ انجمن دانشجویی مغز و شناخت در دانشگاه های کشور با هماهنگی وزارتخانه های علوم و بهداشت، در هفته آتی خبر داد.

هفته «آگاهی از مغز» برگزار می شود

رئیس انجمن علوم اعصاب ایران، از برگزاری هفته «آگاهی از مغز» در هفته اول اسفندماه امسال خبر داد.

اعزام پژوهشگران جوان به مراکز معتبر علمی خارج از کشور

برنامه حمایتی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برای اعزام پژوهشگران جوان به مراکز معتبر علمی خارج از کشور برای افزایش پتانسیل علمی کشور اجرا می شو