عملکرد ۹ ماهه و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی عملکرد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، برآوردی از میزان رشد اقتصادی این سال ارائه داد.

رای مجلس به آلودگی هوا؛ لابی خودروسازان پیروز شد

مجلس در حالی معافیت خودروها از معاینه فنی را ۴ سال اعلام کرده که مرکز پژوهش‌ها در گزارشی بر ضرورت‌های کاهش مدت زمان معاینه فنی خودروهای نو در کشور ت

عمر معاینه فنی خودروها کوتاه نشد/ بی اعتنایی مجلس به آلودگی هوا

مجلس در حالی معافیت خودروها از معاینه فنی را ۴ سال اعلام کرده که مرکز پژوهش‌ها در گزارشی بر ضرورت‌های کاهش مدت زمان معاینه فنی خودروهای نو در کشور ت

کارنامه غیرقابل قبول دولت در حمایت از تولید محتوای دیجیتال

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس، کارنامه وزارت ارتباطات را در خصوص حمایت از تولید محتوای دیجیتال و صنعت نرم افزار، در سالی که گذشت غیرقا