اولین دوره دوسالانه «چاپ دستی ۲۶» برپا می شود

نمایشگاه اولین دوره دوسالانه «چاپ دستی ۲۶»، با نمایش ۵۶ اثر برگزیده از ۴۶ هنرمند جمعه اول بهمن در گالری ۲۶ افتتاح می شود.

چاپ دستی نیازمند امکانات است/ رایزنی با آلمان، چین و ژاپن

دبیر دوسالانه چاپ دستی کمبود امکانات و ناآشنایی هنرمندان ایرانی با هنر چاپ دستی را باعث کم رونقی آن دانست و در عین حال ابراز کرد در سال های اخیر توجه