ارتش آلمان خواستار تفتیش تمامی سربازخانه‌ها شد

رئیس نیروهای مسلح آلمان پس از آن خواستار بررسی تمام سربازخانه‌ها شد که بازرسان وسایل مربوط به دوران نازی را در یک پادگان یافتند؛ اقدامی که مساله رسوا