رییس جمهوری پیشین آلمان در سن 82 سالگی درگذشت

رومان هرتسوگ، رییس جمهوری پیشین آلمان که بخاطر اصلاحات اقتصادی در دهه 90 میلادی معروف بود، در سن 82 سالگی درگذشت.