فرهنگ سازی علمی و پژوهشی از مهد کودک‌ها آغاز شود

گرگان – رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گفت: فرهنگ سازی علمی و پژوهشی در کشور باید از مهد کودک‌ها آغاز شود.

همکاری پژوهشگران ایران و آلمان برای زیست بوم خلیج فارس آغاز شد

در راستای شروع همکاری بنیاد علمی آلمان و ایران، کارگاه بررسی واکنش زیست بوم‌های ساحلی خلیج فارس نسبت به عوامل استرس زای زیست محیطی آغاز به کار کرد.