شناسایی1960 بی‌سواد در روستاهای خراسان‌جنوبی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه 1960 بی‌سواد در روستاهای استان شناسایی شده‌اند، گفت: خراسان‌جنوبی جزء استان‌های پایه برای اجرای ط

افزایش درصد باسوادی اتباع خارجی تا مرز 60 درصد در سال 95

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از رشد درصد باسوادی اتباع خارجی خبر داد و گفت: درصد باسوادی اتباع خارجی از 6 درصد در ابتدای انقلاب به 60 درصد در سال 95 اف

سوادآموزی بیش از ۱۸ هزار تبعه خارجی در سال جاری

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: امسال ۱۸ هزار و ۶۰۰ نفر از اتباع خارجی در طرح آموزش سوادآموزی ثبت‌نام شده‌اند.