وقوع دو تصادف زنجیره ای در استان مرکزی/ ۵۵خودرو باهم برخورد کردند

اراک- وقوع دو تصادف زنجیره ای در محور قدیم ساوه - همدان و محور اراک- شازند، موجب برخورد ۵۵ خودرو با یکدیگر شد.