توصیه‌های هواشناسی کشاورزی بر ای روزهای پایانی سال ۹۵

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای پایانی سال ۹۵ به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پایانی سال

خودداری عشایر از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، هرس درختان میوه با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه، استفاده از کودهای فسفاته و سولفات پتاس

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

توصیه های هواشناسی کشاورزی برای باغداری، زراعت و دامداری

بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم، سربرداری درختان آماده پیوند در باغات پسته در روز های بدون بارش، مسدود کردن خروجی های قطعات اراضی به

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای باغداران، دامداران و زنبورداران کشور

بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم، کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارهای سیب زمینی، وجین علف های هرز و هرس درختان توت، اولویت داد

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای نیمه اسفند ماه

استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده، تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور، وجین علف های هرز و هرس درختان توت، تهویه حوضچه های پرورش

خودداری از هرس درختان میوه در سرما و تغذیه ماهیان در روزهای ابری

کنترل دما و تهویه انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی و پیاز، ایجاد پناهگاه در مکان آغل‌ها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد، محافظت از

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان ارائه کرد.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان کشور ارائه کرد.

از آغاز سمپاشی زمستانه تا آماده سازی اراضی برای کشت بهاره

آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره پس از بارندگی‌ها و مناسب شدن رطوبت خاک، آغاز عملیات سمپاشی زمستانه (پیش بهاره) علیه برخی آفات نظیر شپشک‌ها و پسیل‌ها پ

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ابتدایی اسفندماه

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای نخست اسفندماه ارائه کرد.

توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پایانی بهمن

جمع آوری شاخ و برگ های ریخته شده در سطح باغ و انهار با توجه به بارش برف و باران، تکاندن برف از روی درختان همیشه سبز، ضدعفونی سالن دامها برای مقابله ب

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای ۶ روز آینده

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۶ روزه را به کشاورزان ارائه کرد.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای باغداران، دارمداران و کشاورزان

پوشش تنه درختان در باغات جدیدالاحداث به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت حیوانات جونده و نوسانات دمایی، ایجاد تهویه مناسب در دامداری ها جهت جلوگیری از اب

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای باغداران، دامداران و کشاورزان

پوشش تنه درختان در باغات جدیدالاحداث به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت حیوانات جونده و نوسانات دمایی، ایجاد تهویه مناسب در دامداری ها جهت جلوگیری از اب

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای باغداران، دامداران و مزرعه داران

پوشش تنه درختان در باغات جدیدالاحداث، مراقبت از دامداری‌ها، مرغداری‌ها در مقابل سرما و وزش باد، خوراندن آغوز گرم به بره‌های شیرخوار و تازه متولد شده،

توصیه‌های ۵ روزه هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۵ روزه را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

توصیه های بهمن ماهی هواشناسی برای دامداران و کشاورزان

کنترل دما و تهویه انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی، خودداری از هرس ، شخم و شیار زودهنگام در باغات، ضرورت احداث زهکش در باغات، خوراندن شیر گرم به بره

توصیه‌های ۵ روزه هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۵ روزه را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

توصیه‌های ۵ روزه هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۵ روزه را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

توصیه‌های ۵ روزه هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۵ روزه را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

توصیه‌های 5 روزه هواشناسی کشاورزی برای باغداران و دامداران

خودداری از کوددهی و تغذیه درختان تا ماه اسفند، خودداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به‌دلیل سرما و یخبندان، تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش

توصیه‌های جدید هواشناسی به کشاورزان

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان کشور ارائه کرد.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای هفته اول بهمن

کنترل دما و تهویه انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی مانند سیب زمینی و پیاز با توجه به کاهش محسوس دمای هوا، تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل و انجام تغذیه

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی/دمای گلخانه‌ها را تنظیم کنید

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان کشور ارائه کرد که بر این اساس، با اشاره به کاهش محسوس دما، توصیه شده تا دمای گلخانه ها تنظیم شود.