توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ابتدایی خرداد

مبارزه با شته سبز و سفیدک سطحی در باغات میوه، تنظیم دمای مرغداری‌ها، دامداری‌ها و انبارها به دلیل نوسانات دما، برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، باقلا

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پایانی اردیبهشت

مبارزه با لب شتری در باغات هلو، مبارزه با شته سبز و سفیدک سطحی در باغات میوه، محافظت از کندوها در مقابل رگبارهای بهاری از جمله توصیه‌های هواشناسی کشا

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

کنترل مکانیکی علف‌های هرز مزارع پیاز، ضدعفونی بذرهای برنج و خودداری از سمپاشی در ساعات گرم روز از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروزتا چهارشن

توصیه‌های 6 روزه هواشناسی کشاورزی از ضدعفونی بذور برنج تا برداشت گل م

کنترل شیمیایی یا کنترل مکانیکی علف‌های هرز مزارع پیاز، ضدعفونی بذور برنج،برداشت گل محمدی در اوایل صبح، از جمله توصیه های اداره هواشناسی کشاورزی برای

توصیه‌های سه روزه هواشناسی کشاورزی

خودداری از چرای دام در ارتفاعات، محافظت از کندوها در مقابل رگبارهای بهاری، وجین علف‌های هرز، کودپاشی و کنترل خروجی زهکش‌های باغ‌های چای با توجه به شر

توصیه‌های ۳ روزه هواشناسی کشاورزی

خودداری از چرای دام در ارتفاعات، محافظت از کندوها در مقابل رگبارهای بهاری، وجین علف‌های هرز، کودپاشی و کنترل خروجی زهکش‌های باغ‌های چای با توجه به شر

از بیل زدن باغات انگور تا کاشت زراعت‌های بهاره

هوادهی به خزانه نشاء گوجه فرنگی و بادمجان، بیل زدن باغات انگور و سایر باغات، انجام عملیات چین‌برداری از سبزی و صیفی و کاشت زراعت‌های بهاره بعد از اتم

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

مدیریت جیره غذایی توسط مزرعه داران در شیلات، کشت بهاره محصولاتی همچون پیاز و چغندر قند، تسریع در انجام عملیات کف بری باغات انار خسارت دیده از سرما از

توصیه‌های اردیبهشتی هواشناسی کشاورزی

کوددهی ریشه‌ای درختان مرکبات در اوایل اردیبهشت پس از پایان بارش‌ها، خودداری از آبیاری غرقابی در باغ‌ها جهت جلوگیری از ریزش گل‌ها و تعجیل برنجکاران در

توصیه‌های ۶ روزه به کشاورزان/محدودیت در عملیات سم‌پاشی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای۶ روز آینده به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد.

توصیه‌های 3 روزه هواشناسی کشاورزی

پایش و مبارزه با بیماری‌های لکه سیاه سیب و سایر بیماری‌ها در درختان میوه، کوددهی ریشه‌ای درختان مرکبات در اوایل اردیبهشت تا پیش از آغاز بارش، احداث ز

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان کشور ارائه کرد.‌

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای سه روز پایانی فروردین

تعجیل درهرس باغات میوه با توجه به روند افزایش دما و بیدار شدن درختان، خودداری از مصرف آب ناشی از سیلاب توسط دام ها، انتقال کندوها به مکان های امن و ج

توصیه‌های ۳ روزه هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۳ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد.

توصیه‌های ۳ روزه هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۳ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد.

توصیه‌های ۳ روزه هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۳ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پایانی فروردین

خودداری از آبیاری غرقابی در باغ‌ها جهت جلوگیری از ریزش گل‌ها، پایش و مبارزه با بیماری‌های لکه سیاه سیب و دیگر بیماری‌ها در درختان میوه بعد از اتمام ب

توصیه‌های بهاره هواشناسی کشاورزی

تعجیل در هرس در باغات میوه با توجه به روند افزایش دما، موکول شدن کوددهی ریشه‌ای درختان مرکبات به اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، حفظ آمادگی مقابله با

توصیه‌های 6 روزه هواشناسی کشاورزی

مبارزه به موقع با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه‌ها، هرس درختان میوه، مبارزه با جوندگان، نترل شیمیایی یا کنترل مکانیکی علفهای هرز مزارع سیر

توصیه‌های ۶ روزه هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۶ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد.

توصیه های 4 روزه هواشناسی کشاورزی

دقت در جابه جائی نهال های ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهال ها با پلاستیک و گونی درحین حمل و نقل، بازبینی و محکم کردن اتصالات و پوشش گلخانه ها به علت احتم