با این شیشه ها از هوای آلوده شهرها در امان بمانید

مردم دوست دارند در خانه های خود از انواع آلودگی های صوتی و زیست محیطی در امان باشند و حالا یک فناوری جدید به ساکنان شهرهای آلوده کمک می کند تا از ورو

ثبت نخستین روز هوای آلوده در سال 96

خودروها طاقت هوای سالم تهران را نیاوردند و نخستین روز آلوده سال 96 را در آسمان تهران به ثبت رساندند.