پارکور به المپیک ۲۰۲۰ اضافه می‌شود؟

فدراسیون جهانی ژیمناستیک پیشنهاد داد پارکور جزو برنامه‌های المپیک تابستانی توکیو ۲۰۲۰ باشد.