تلخ؛ همچون طعم بدسرپرستی

با انگشتان کوچکش عروسک سیاه شده را در آغوش گرفته و موهای به هم ریخته اش به چهره اش شیطنت بیشتری بخشیده، با قد و قواره چهار وجبی‌اش در طول اتاق می‌دود

گزارش 241 مورد کودک آزاری طی 9 ماه در استان مرکزی

معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری در مجموع 241 مورد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی گزارش شده است.